Gospodarka zasobami wodnymi na przykładzie gospodarstwa rolno-rybackiego Bełdów

 

            Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zgierzu spotkała się
w 20 września 2013 roku w gospodarstwie rolno-rybackim Pana Adama Michasia. Tematem przewodnim posiedzenia Rady była „Gospodarka zasobami wodnymi na przykładzie gospodarstwa rolno-rybackiego Bełdów”.

            W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Pani Poseł Agnieszka Hanajczyk i Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Pan Jacek Lipiński. Spotkanie prowadził Pan Jerzy Kuzański – przewodniczący Rady. Przedstawił złożenia propozycji do PROW 2014-2020, a także bieżące działania Zarządu IRWŁ dotyczące organizacji dożynek oraz pikników promujących polską, tradycyjną żywność.

            Następnie gospodarz i delegat Izb Rolniczych Adam Michaś zapoznał uczestników posiedzenia z działalnością swojego gospodarstwa, obejmującego 300 ha, w tym 150 ha zajmują stawy rybne, pozostałe część gospodarstwa to uprawa zbóż na paszę dla ryb. Jest to gospodarstwo rodzinne, prowadzone przez Pana Adama, jego rodziców i siostrę. Ponadto, w gospodarstwie zatrudnionych jest 10 pracowników. Na terenie gospodarstwa znajduje się gorzelnia, która ze względu na nieopłacalność produkcji została zamknięta 3 lata temu.

            Działalność gospodarstwa skupia się na hodowli ryb, która jest jedną z bardziej opłacalnych gałęzi produkcji. Struktura hodowli ryb w gospodarstwie Państwa Michasiów kształtuje się następująco: 90% karp, 10 % pozostałe gatunki ryb w tym: szczupak, amur, lin, tołpyga, jesiotr, okoń, sandacz, sum i karaś. Największym problemem, wyrządzającym dużo szkód w hodowli ryb, jest wydra oraz ptaki: czapla siwa, kormoran.

            Gospodarstwo Państwa Michasiów mogło rozwijać się dzięki wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Pierwsze środki, pochodzące z programu SAPARD, otrzymano na utworzenie gospodarstwa agroturystycznego. Wykorzystano te środki, między innymi, na urządzenie łowisk wędkarskich i smażalni ryb (uczestnicy mieli okazję degustować wyśmienite ryby) oraz zakup koni, bryczek i niezbędnych akcesoriów jeździeckich. Kolejne fundusze pochodziły z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” i umożliwiły zakup maszyn rolniczych. Rekultywacje zbiornika retencyjnego i modernizacje 10 ha stawów wykonano z Programu Operacyjnego Ryby.

            W dalszej części posiedzenia delegaci prowadzili dyskusję, dotyczącą problemów w rolnictwie, między innymi dyskutowali o niskich cenach zbóż, samowolnym użytkowaniu gruntów rolnych będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Poruszono także problem umożliwienia rolnikom przetworzenia i sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa rolnego.

                                                                                                                                           Anna Janicka