Aktualne ceny zbóż

Termin żniw się zbliża, a zapasy  starego zboża w magazynach są jeszcze duże. Ceny zbóż, zarówno ze starych jak i przyszłych zbiorów spadają w bardzo szybkim tempie. Dzisiaj wszyscy żałują ze nie podpisali w marcu i w kwietniu umów terminowych na przyszłe zbiory.

Mało jest  chętnych na zakup zboża zarówno starego jak i nowego. I nie ma co liczyć ze sytuacja ta zmieni się na lepsze w najbliższym czasie .
Za dobrą pszenicę konsumpcyjną młyny płacą teraz 740-750 zł/t, za żyto 580-600 zł/t .

Poniżej zestawienie cen netto proponowanych za nowe zbiory z realizacją VIII-IX 2014. W przypadku podpisania umowy z realizacją w późniejszym okresie ceny są dużo atrakcyjniejsze.
W tabeli najwyższe są ceny na północnym zachodzie, a najniższe na południowym wschodzie kraju.

Nowy zbiór (w zł/t):

Towar

PORTY

MAG. KRAJOWE 

max

min

pszenica kons.

740

700

630

pszenżyto

610

590

500

żyto kons.

580

535

465

żyto pasz.

565

520

450

jęczmień

580

515

rzepak

1330

1340

1300

 

 

Śruta sojowa w portach  – 1825 zł/t netto
Śruta rzepakowa- 1180-1195 + 1% zł/t (netto);

Renata Barczyk – makler e-WGT S.A. (zachodniopomorskie)