Aktualności

 

Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 31.03.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,90 do maksymalnie 5,30 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,40-6,40 zł/kg…

  • Wsparcie dla młodych rolników – nabór w maju

Jeszcze w tym roku około 7 800 młodych rolników z całego kraju będzie mogło uzyskać premie…

  • Zasady rozliczania podatku VAT przez rolników

W myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2011 r. Dz.U. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności…

  • Prezentacja PROW 2014 – 2020
  • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat istotnych zmian PROW 2014 – 2020 w stosunku do projektu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu PROW 2014 – 2020

 

  • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  2 kwietnia rozpatrzyła i przyjęła projekt wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie skuteczności działań i procedur, podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce ASF.

  • Wizyta Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego w Piotrkowie Trybunalskim

piechocinski

Dnia 27.03.2014 roku w nowej siedzibie Starostwa Powiatu Piotrkowskiego, przy ul. Dąbrowskiego 7 w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim. 

 

  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ubój świń na użytek własny w strefie z ograniczeniami – dopuszczony

ASF nowe decyzje – ułatwienie odbioru zwierząt od hodowców utrzymujących mniejszą liczbę zwierząt

Дикий пожар

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA