Debata na temat PROW 2014 -2020 przygotowana przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego i MRiRW podczas Targów FARMA 2014

         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

         W dniach od 28 lutego do 2 marca 2014 r. w Atlas Arenie odbyły  się XIV Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA i XVII Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ I DROBIU, specjalistyczna impreza dla hodowców bydła, świń i drobiu. W tym roku w Atlas Arenie wystawiło się ok. 220 firm z kraju i zagranicy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

       Łódzkie Targi FERMA to nie tylko prezentacja firm związanych z rolnictwem, ale również interesujące debaty na temat aktualnych problemów nurtujących rolników. Ogromną popularnością cieszyła się debata zorganizowana przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowego PROW. Moderatorem tej części był Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński. W dyskusji na temat; „Polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 udział wzięli: Krystyna Gurbiel – Wiceminister Rolnictwa, Iwona Korczak – Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty w MRiRW, Anna Lamenta – Wicedyrektor KRUS, Krzysztof Nowak – Przewodniczący Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego oraz Wiceprezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Adam Michaś – Przewodniczący Związku Zawodowego – Centrum Narodowe Młodych Rolników, Ewa Bednarek – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny i Kobiet Wiejskich, Marek Kanicki Zastępca Dyrektora ARiMR OR w Łodzi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
W czasie debaty Pani Minister Krystyna Gurbiel omówiła najważniejsze elementy nowego PROW m.in. na co w latach 2014-2020 będzie można wydawać unijne środki pieniężne. Dyskutowano o zmianach w nowym PROW, niekoniecznie korzystnych dla rolników. Sygnalizowano ograniczone możliwości modernizacji gospodarstw rolnych w nowym PROW 2014 – 2020. Rolnicy byli również zaniepokojeni pogarszającą się sytuacją na rynku trzody chlewnej spowodowaną niskimi cenami żywca i embargiem na eksport polskiej wieprzowiny. Spowodowanym chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF). W czasie debaty pytano o nowe zasady jakie będą funkcjonowały w działaniu: „Ułatwianie startu młodych rolników”. Prezes IRWŁ Andrzej Górczyński przypomniał o składaniu wniosków o premię dla młodego rolnika (w ramach  PROW 2007 – 2013), która wynosić będzie 100 tys. zł. Zwracano uwagę na problemy z dofinansowaniem w sprzęt rolniczy, jak również z rozliczaniem PROW 2007 – 2013 (m.in. problemy z rozliczaniem inwestycji budowlanych). Rolnicy mieli pretensje, że dostają coraz większe wymagania, a mniejsze środki do produkcji. Wspominali o tym, że Polska wciąż jest w okresie przejściowym, zwracali uwagę na zróżnicowanie płatności w krajach członkowskich. Dyskusja dotyczyła również naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które należą do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W czasie debaty pytano o zasady tworzenia grup producentów w nowym okresie programowania.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kolejny bardzo częsty problem na który zwrócił uwagę Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego to ograniczanie przez nowych mieszkańców wsi (napływowych z miasta) produkcji zwierzęcej rolniczej poprzez składanie protestów w sprawie zapachów i innych niedogodności. Prezes Andrzej Górczyński zaznaczył również konieczność pełnego wykorzystania funduszy na cele, które są zapisane w strategiach poszczególnych województw. Pani Minister Krystyna Gurbiel zapewniła, że jest zapis, który mówi, że 5,2 mld euro ma być przeznaczony na rozwój obszarów wiejskich, Ministerstwo dopilnuje, aby w regionalnych strategiach zwracano uwagę na poszczególne programy i priorytety, aby fundusze były bardziej ukierunkowane na obszary wiejskie niż do tej pory.

Odpowiedź MRiRW na pytania zadawane przez rolników w czasie debaty…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

       Kolejna debata pod tytułem: „Co oznacza zniesienie kwot mlecznych dla polskich producentów mleka – szanse i zagrożenia dla Polski i branży mleczarskiej” zainteresowała producentów mleka, którzy mieli okazję dyskutować o tym jak będzie wyglądała sytuacja w 2015 roku, kiedy zostaną zlikwidowane tzw. kwoty mleczne. Rolnicy obawiają się, że spadną ceny mleka i opłacalność produkcji będzie pod znakiem zapytania.

zdj-cie

             Targi Ferma to również konferencja naukowo – techniczna. W tym roku zaprezentowano 50 referatów. Dyskutowano na temat wpływu żywienia na zaburzenia przebiegu rui u krów mlecznych, jak również wpływu nowoczesnego żywienie krów na ich długowieczność. Rolnicy byli zainteresowani znaczeniem przeciwciał IgY na zdrowotność i rozwój cieląt, sposobami poprawienia odporności cieląt. W czasie wykładów można było dowiedzieć się jak prawidłowo wyznaczyć terminy krycia bydła, jakie korzyści dla hodowców bydła mlecznego spowoduje rewolucja genomowa. Wykładowcy informowali także o innowacjach w produkcji pasz z użytków zielonych. Scharakteryzowano pasze z roślin GMO (znakowanie pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego).
Przedstawiony został program „Zdrowa Krowa” mający na celu poprawę stanu zdrowotnego bydła mlecznego w Polsce oraz wzrost opłacalności produkcji wysokiej jakości mleka. Omawiano znaczenie kazeiny w serownictwie. Przedstawiono uwarunkowania i systemy produkcji wołowiny w Polsce. Scharakteryzowano PROW 2014 – 2020 dla producentów trzody chlewnej oraz unijne regulacje w etykietowaniu mięsa wieprzowego.
Przedstawiono regulacje prawne w zakresie stosowania leków weterynaryjnych w chlewni.
Nowe reguły wspólnej organizacji rynków mięsa i jaj. Perspektywy powrotu do stosowania mączek zwierzęcych w żywieniu zwierząt gospodarskich.
Efektywność stosowania różnych poziomów i źródeł sodu w żywieniu drobiu.
Metody konserwacji ziarna kukurydzy a jej wartość pokarmowa dla drobiu.
XIV Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA i XVII Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ I DROBIU odwiedziło ponad 30 tys. osób.