Apel IRWŁ w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Stanisława Kalemby oraz Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

                W związku z licznymi sygnałami i wnioskami o interwencję, otrzymywanymi ze środowiska rolników – hodowców trzody chlewnej, dotyczącymi pogarszającej się sytuacji na rynku trzody chlewnej wnosimy o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji.

Rynek trzody chlewnej jest w Polsce jednym z podstawowych kierunków produkcji zwierzęcej. Od kilku miesięcy występuje znaczny spadek cen żywca wieprzowego, wynoszący nawet 30% w porównaniu do poprzednio obowiązujących. Aktualna cena nie jest adekwatna do poniesionych, przez rolników, kosztów produkcji. Jest to główny powód pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej.

Mając na uwadze skalę problemu, oczekujemy od Pana Ministra podjęcia stosownych działań, które przywróciłyby opłacalność produkcji trzody chlewnej w Polsce, dającej utrzymanie wielu rolniczym rodzinom.

Z poważaniem

Andrzej Górczyński

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego