Spotkanie rolników i przedstawicieli instytucji współpracujących z IRWŁ na nieruchomości Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

                                                                               

Na działce IRWŁ, na ulicy Beskidzkiej nr 124 w dniu 31 sierpnia br., odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Ochrony Środowiska, Komisji ds. Reorientacji Zawodowej Rolników i Agroturystyki, Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Promocji Produktów Rolnych. Uczestnikami był również członkowie Zarządu IRWŁ: Prezes Andrzej Górczyński Wiceprezes Krzysztof Nowak, Jan Znyk, Dariusz Kowalczyk, oraz Przewodniczący Rad Powiatowych. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, mi.in.: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Centrum Młodych Rolników, członek walnego zgromadzenia – Adam Michaś, Maciej Kokotek -  Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Urzędzie Marszałkowskim, Tomasz Pietrzak – dealer firmy „Agroskład”, Agnieszka Pierzchała – BonArte, Anna Bieniawska – Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Agnieszka Galanciak – Bank BGŻ, Prezes ŁRH „Zjazdowej” -  Cezary Kołota, Tomasz Sadzyński – Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W pierwszej części spotkania Prezes Andrzej Górczyński przedstawił zakres prac wykonanych w celu zagospodarowania działki przy ulicy Beskidzkiej nr 124. Wiceprezes Krzysztof Nowak wspomniał o konieczności poczynienia inwestycji na nieruchomości IRWŁ co niestety wiązałoby się z dużymi nakładami finansowymi.

Posiedzenie Komisji przy Beskidzkiej było połączone z promocją i degustacją produktów regionalnych a także z pokazem sprzętu rolniczego zorganizowanym przez firmę „Agroskład”. Wszyscy zgromadzeni mieli również szansę zapoznać się z wystawionymi produktami rolniczymi  i środkami do produkcji rolnej.

Zaproszeni goście, członkowie Komisji, członkowie Rad Powiatowych, rolnicy w merytorycznej dyskusji podsumowali tegoroczne żniwa, które z powodu niskich cen zbóż, niskich plonów i ciężkich warunków pogodowych nie należały do udanych. Rozmawiano także na temat współpracy IRWŁ z  Łódzkim Rynkiem Hurtowym „Zjazdowa” S.A. w Łodzi i szerokiego działania obu instytucji na rzecz tworzenia rynku rolnego i promocji produktów pochodzących od rolników z naszego województwa. Z apelem do zgromadzonych o promowanie polskich płodów rolnych i polskich produktów na ŁRH „Zjazdowa, wystąpił członek Zarządu Jan Znyk. Zgromadzeni rolnicy dyskutowali na temat sposobów działania na rzecz poprawy jakości produktów rolnych, a także promowania ich eksportu. Uznano, że ważnym elementem jest inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych. W czasie spotkania omówiono również najważniejsze aspekty nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.