Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów

UWAGA!!! Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów na rok szkolny 2013/2014

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż 16 września 2013 r. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny nabór Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014. Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku do dnia 30 września 2013 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00-18.00.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Aleja Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
BIURO PODAWCZE (parter budynku)
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”, który dnia 24 czerwca br. został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXXVIII/728/13.

Aktualnie obowiązujące formularze wraz z:
- Instrukcją wypełniania IPRE,
- Katalogiem wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014,
- Wykazem punktowanych konkursów, turniejów i olimpiad
zostały zamieszczone w zakładce – Dokumenty do pobrania -  na stronie  www.stypendium.info.pl

Na wszelkie Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Funduszy w Departamencie Kultury i Edukacji pod numerami telefonów: 42/291 97 19, 42/291 97 20.

(źródło: www.stypendium.info.pl)