Ceny produktów rolnych w styczniu 2015 r.

Na rynku rolnym w styczniu 2015 r. w porównaniu z grudniem 2014 r. odnotowano, zarówno w skupie, jak i na targowiskach, wzrost cen większości produktów rolnych. Spadły ceny żywca wieprzowego (na obu rynkach) oraz ceny skupu mleka i drobiu, a na targowiskach – ceny pszenicy, ziemniaków oraz żywca wołowego.

W porównaniu z analogicznym okresem ub. r. zanotowano na obu rynkach spadek cen większości produktów rolnych. Wyższe niż przed miesiącem były ceny skupu żywca drobiowego. Spadły ceny targowiskowe prosiąt z przeznaczeniem do dalszego chowu.
Produkty    2014    2015
I-VI    VII-XIIa    XII    I
w złotych    I
2014 = 100    XII
2014= 100
CENY SKUPU
Ziarno zbóż (bez siewnego)- za 1dt:
Pszenica    75,76    64,34    67,23    70,99    93,7    105,6
Żyto    57,36    51,75    52,36    53,56    92,6    102,3
Jęczmień    73,38    60,78    60,31    63,16    81,8    104,7
Pszenżyto    66,92    56,32    54,81    58,79    86,6    107,3
Owies    67,24    46,79    45,40    47,81    74,5    105,3
Kukurydza    66,90    48,26    50,99    54,83    82,1    107,5
Ziemniaki – za 1 dt     70,53    30,34    35,72    44,19    70,4    123,7
Żywiec rzeźny – za 1 kg:
Bydło (bez cieląt)    6,10    5,79    5,75    5,99    97,1    104,2
w tym młode bydło .    6,28    6,08    6,06    6,32    98,7    104,4
Trzoda chlewna    4,95    4,75    4,16    4,05    80,0    97,4
Drób    4,03    4,19    3,99    3,91    100,3    98,1
Mleko – za 1 hl     146,59    126,71    123,48    122,18    79,5    98,9

(Źródło: GUS)