Konferencja na temat Wspólnej Polityki Rolnej i odnawialnych źródeł energii

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego zorganizował 23 października br. w Tworzyjankach konferencję pod nazwą: „Wspólna Polityka Rolna w latach 2014-2020 z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii jako szansy rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa łódzkiego”.

Wydarzenie objęło zasięgiem całe województwo, a wzięło w nim udział 300 rolników i przedstawicieli ważnych instytucji rolniczych. Poruszone były ważne i aktualne tematy, prelegentami byli wybitni specjaliści w omawianych dziedzinach, głównie przedstawiciele środowisk naukowych.

W dziedzinie OZE mówiono o rozwoju energii odnawialnej, paliwach III generacji, o pozyskiwaniu surowców i ekologicznych aspektach produkcji biomasy, poruszono też kwestie regulacji prawnych i urządzeń fotowoltaicznych.

W przypadku nadchodzących zmian w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej mówiono przede wszystkim o unijnych i krajowych regulacjach i jej głównych elementach po reformie.

W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele Sieci Obszarów Wiejskich z Hiszpanii: przyglądali się konferencji i czynnie w niej uczestniczyli, opowiadając o tym, jak wygląda organizacja KSOW w ich kraju i dopytując o szczegóły funkcjonowania jej u nas.

(Źródło: KSOW)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA