Posiedzenie Rady Powiatowej w Sieradzu

DSC_6430

W dniu 15.03.2014 r. w gospodarstwie Mariana Hadriana w Kobierzycku, gm. Wróblew odbyło się posiedzenie RP IRWŁ w Sieradzu na które zaproszeni zostali: Starosta Sieradzki, burmistrzowie i wójtowie z powiatu sieradzkiego. Przedstawiciele instytucji pracujących wokół rolnictwa, takich jak ARiMR, KRUS, PIORiN, Inspekcja Weterynaryjna, przedstawiciele Związków Zawodowych (Solidarności RI, Kółka Rolnicze), Najwięksi rolnicy z powiatu Sylwester Gajewski oraz Grzegorz Piątek.

Na początku spotkania Marian Hadrian omówił historię i teraźniejszość dworu oraz miejscowości Kobierzycko.

Tematami wiodącymi posiedzenia RP IRWŁ były:

- Wzajemne Ubezpieczenia jednostek samorządowych oraz rolników. Temat przybliżyła Anna Bieniawska – Dyrektor TUW „TUW” oddział w Łodzi.

- Metoda Kwadrant – Ekosystem na oczyszczalniach ścieków i w gospodarce odpadami. Zasady działania PRO Bio Emów. Temat przybliżył Sławomir Gacka Dyrektor Krajowego Centrum Mikroorganizmów.

- Nowe regulacje prawne w ochronie roślin i nasiennictwie oraz nowe zasady eksportu ziemniaków do krajów  Państw UE. Temat przedstawiła Anna Jankowska Kierownik PIORIN w Łodzi Delegatura w Sieradzu.

DSC_6449 DSC_6484

W trakcie posiedzenia zostały zgłoszone wnioski do Zarządu IRWŁ. Sylwester Gajewski były senator RP prosił Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego aby podjęła pracę nad powszechnym systemem ubezpieczeń upraw od wszystkich zdarzeń losowych oraz zwierząt gospodarskich. Płatności za ubezpieczenia powinna regulować ARiMR poprzez pomniejszanie płatności bezpośrednich.

Witold Goździewicz zaapelował do Prezesa IRWŁ aby w środkach masowego przekazu informował kto faktycznie zarabia na mięsie i jego przetworach. Podał przykład, że tuczniki staniały o 30%, natomiast wyroby mięsne nie staniały a wręcz ich cena wzrosła w sklepach. Zgłosił wniosek aby Zarząd IRWŁ podjął działania mające na celu objecie rekompensatami rolników, którzy hodują tuczniki w województwie łódzkim ze względu na znaczne obniżenie cen żywca wieprzowego.

DSC_6452

Marian Hadrian udostępnił piec do pieczenia chleba. W ostatnim czasie piec został naprawiony i służył uczestnikom spotkania jak służył dziedzicowi majątku przed stu laty. Pieczenia chleba oraz placka drożdżowego podjął się Tomasz Głuszczak rolnik z Sarn gm. Błaszki. Uczestnicy w trakcie posiedzenia częstowani byli chlebem ze smalcem i plackiem drożdżowym z miodem, który wyprodukowany był na polach Mariana Hadriana.

Bardzo dziękuje Panu Marianowi Hadrianowi za udzieloną pomoc w organizacji Posiedzenia RP IRWŁ w Sieradzu.

                                                                                                                    Jan Kołodziejczyk

DSC_6426