Laureaci konkursu – wiedzy o BHP w rolnictwie – dla uczniów szkół rolniczych

 

izba2

W siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 11 grudnia odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Od początku istnienia konkursu, organizatorzy postawili przed sobą sześć podstawowych celów, które pełni konkurs:

- podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych;

- kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie;

- szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników;

- rozwijanie zainteresowań uczniów;

- promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczności lokalnej;

- promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o bhp.

W tym roku w etapie szkolnym konkursu wzięło udział 480 uczniów z 18 szkół o profilu rolniczym. Do finału zakwalifikowało się 30 uczestników z 8 szkół.

Wojewódzka Komisja Konkursowej w składzie:

-Przemysław Kraska z Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi;

-Janusz Krupa z Okręgowego Inspektoratu Pacy w Łodzi;

-Marek Mazurkiewcz z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach;

-Grażyna Źródlak z Kuratorium Oświaty w Łodzi,

w części pisemnej finału wojewódzkiego wyłoniła 10 uczestników, którzy zakwalifikowali się do etapu ustnego. Najlepsza „dziesiątka” losowała zestawy pytań. Każdy z finalistów odpowiadał na 3 pytania. Część ustna konkursu okazała się decydująca.

Lista laureatów tegorocznej edycji wygląda następująco:

1. miejsce Piotr Jadczak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.

2. miejsce Kamil Gniatkowski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.

3. miejsce Michał Cudak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.

4. miejsce Przemysław Matera z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu.

5. miejsce Dominika Sałata z Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie.

izba4

Wyróżnieni zostali:

-Piotr Siła z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu.

-Monika Łopacińska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie.

-Daniel Wójcik z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.

-Karol Kopa z Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie.

-Mateusz Szwed z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.

Pozostali uczniowie otrzymali podziękowania i upominki od fundatorów.

izba2

W przerwach konkursu prelekcje dla uczestników i opiekunów przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu oraz przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Po zakończonym konkursie wszyscy uczestnicy, opiekunowie i goście, dzięki Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zostali zaproszeni na obiad.

Niezmiennie od pierwszej edycji w 2009 roku, głównymi organizatorami konkursu i sponsorami nagród głównych są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Głównymi nagrodami był sprzęt elektroniczny, aparat fotograficzny i nagrody książkowe. Każdego roku przybywa fundatorów nagród. W bieżącym roku dla uczestnika, który zajął 5 miejsce w finale, nagrodę ufundowała Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Był to zestaw narzędzi. W obecnej edycji nagrody i upominki oprócz głównych organizatorów, ufundowane zostały przez pozostałe instytucje działające na rzecz rolnictwa. Dla szkół, które wprowadziły największą liczbę uczestników do finału konkursu puchary ufundowała Wojewoda Łódzki, a książki i albumy Marszałek Województwa Łódzkiego.

Dla finalistów konkursu nagrody sponsorowali:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Łódzki Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Łodzi.

Laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy. Mamy nadzieję, że wiedza  z zakresu bhp w rolnictwie, jaką posiadają uczestnicy konkursu będzie wykorzystywana podczas prac w gospodarstwach rolnych rodziców, a w przyszłości w gospodarstwach samych uczestników.

Przemysław Kraska

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

izba3